ATKLĀTS IEPIRKUMS „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS PĀRVALDES AUTOMAŠĪNĀM” IDENTIFIKĀCIJAS NR. LSEZ2020/48/K

Atklātajā iepirkumā “Degvielas iegāde  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes automašīnām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/48/K), par uzvarētāju atzīt  un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, SIA “Neste Latvija”,reģ.Nr. 400031327231, ar lielāko punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 9.8.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

 

Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju / tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 1. pielikums).

 

CPV kods – 09100000-0 (degviela).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2020.gada 26.februāris plkst.10.00
Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst atklātā iepirkumā norādītajām prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis lielāko punktu skaitu saskaņā ar nolikuma 9.8.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30