ATKLĀTA KONKURSA “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektu būvuzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/54/K)

Iepirkuma priekšmets –  Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektu: “Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. un 2. kārta”, “Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana” un “Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana” būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

 

Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta Lauku atbalsta dienesta apstiprinātā projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” (projekta iesniegums Nr.20-00-F01123-000002) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.

 

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43561.

 

Piedāvājumu atvēršanas notiks EIS sistēmā 07/09/2020 plkst. 10:00, vieta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43561.

 

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un  piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā –2.kārta” būvobjektu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2020/54/K) uzvarētāju 2020.gada 23.decembrī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra  SIA “ISLIENA V”, reģ. Nr.50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu – EUR 46 800, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 

Iepirkuma darbi tiks veikti un finansēti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” (projekta iesniegums Nr.20-00-F01123-000002) ietvaros.

Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30