Sludinājums
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārdod Loču kuģi „Pilot 4”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2018.gada 29. oktobrī ir apstiprināti Loču kuģa „Pilot 4” pārdošanas par brīvu cenu noteikumi.
Pārdodamā manta ir Loču kuģis “Pilot 4”.
Vispārīgie dati saskaņā ar tehnisko pasi:
Kuģa vārds
PILOT 4
Kuģa tips
Loču
LKR numurs
2130
Pieraksta osta
Liepāja, Latvija
Kuģa īpašnieks
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Būves gads un vieta
1992, Krievija
Korpusa materiāls
Tērauds
L x B x D
21,12 x 5,50 x 2,80
Bruto tilpība
80
Neto tilpība
24
Galveno dzinēju skaits, jauda, ražotājs
2 – Volvo Penta TAMD 103A
Pārdodamā manta atrodas pie Liepājas ostas 27. piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā.
Pārdodamās mantas cena ir EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro), neieskaitot PVN.
Pārdodamās mantas cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
Samaksas veids - vienreizējs maksājums 15 darba dienu laikā no izziņas norēķinam saņemšanas dienas.
Visa Pārdodamās mantas cena un pievienotās vērtības nodoklis iemaksājama kredītiestādes norēķinu kontā AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV12HABA0001047037000 ar atzīmi „Loču kuģa “Pilot -4” pirkums par brīvu cenu”.
Maksāšanas līdzekļi - 100% euro.
Pārdodamo mantu var apskatīt pie Liepājas ostas 27.piestātnes, Pulvera ielā 29, Liepājā, un ar pārdodamās mantas izsniegtajiem dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 63424127.
Pārdošanas par brīvu cenu noteikumus var saņemt un ar tiem iepazīties Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Ostas kapteiņa dienestā Vecā ostmala 59, Liepājā, iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 63424127.
Dokumenti pretendentu reģistrācijai Pārdodamās mantas piršanai iesniedzami līdz 2018.gada 29.novembrim, plkst. 16.30, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Juridiskajā daļā, Liepājā, Fēniksa ielā 4, 3.stāvā, iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pa tālruni (+371) 28348454.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30