Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veic mutisku atklāto izsoli par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C nomas tiesībām
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka 2021.gada 21.septembrī ir apstiprināts nekustamā īpašuma Brīvības ielā 94C, Liepājā, kadastra Nr.1700 022 0151, sastāvā esošas vienas būves un zemesgabala daļas nomas tiesību pirmās izsoles nolikums.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30