Kvalitātes pārvaldība
Kopš laika, kad kvalitātes vadības sistēmas ir kļuvušas par dažādu organizāciju un biznesa pasaules neatņemamu sastāvdaļu, arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2005. gada 29. aprīlī saņēma kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu – atbilstoši ISO 9001 : 2000 standartam.
2010. gada 1. augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veica pārsertifikācijas auditu, paaugstinot kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 : 2008 standartam, savukārt 2018.gada 9.maijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei tika izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO 9001 : 2015 standarta prasībām. Sertifikāts izsniegts šādām darbības sfērām:
1.
Ostas pakalpojumi;
2.
Pakalpojumi speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem un nomniekiem.
Izstrādātās kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001 : 2015 prasībām novērtēšanu un sertifikācijas auditu veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SGS LATVIA LTD”, kas ir viena no vadošajām akreditētām sertifikācijas iestādēm Latvijā.
Šis standarts apliecina, ka iestādē ir ieviestas procedūras un izveidota sistēma, kas nodrošina nemainīgu pakalpojumu kvalitāti, kas atbilst klientu vēlmēm un, ka tiek ieguldīts liels darbs kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, koncentrējoties uz klientu vajadzībām, kā arī nodrošinot augstāku iestādes ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.
ISO 9001 balstās uz kvalitātes vadības principiem, kas veido strukturētu un vienlaikus elastīgu sistēmu, nodrošinot, ka klienti būs apmierināti ar iestādē noritošajiem procesiem.
ISO 9001:2008 standarts tika vairāk fokusēts uz vadības procesiem, dažādām dokumentētajām procedūrām un pierakstiem. Savukārt ISO 9001 : 2015 standarts paredz vairāk fokusēties uz darba rezultātiem, kas ir panākts, apvienojot procesu pieeju ar riska domāšanu un izmantojot plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu visos organizācijas līmeņos.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sfēra un kvalitātes politika nav mainīta.
Starptautiskā Standartizācijas Organizācija jeb saīsināti ISO, ir pasaules nacionālo standartizācijas organizāciju federācija, kurā apvienojušās aptuveni 100 valstis. ISO standarts pamatā nosaka virkni vienkāršu pamatprincipu un prasību, kā arī iedrošina komersantus un organizācijas tās pildīt veidā, kas vislabāk atbilst to biznesam, darbības filozofijai un kultūrai.
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30