Zvejniecība un zivju apstrāde
Liepāja vēsturiski ir viens no nozīmīgākajiem reģiona zivjrūpniecības centriem. Vecākais zivju pārstrādes uzņēmums Liepājā ir “KURSA”, kas kā akciju sabiedrība dibināta 1992. gadā, taču tās pirmsākumi meklējami jau 1946. gadā, kad Liepājā tika izveidots “Liepājas jūras un saldūdens zvejnieku artelis”.
Pēc diviem gadiem – 1948. gadā tā vietā tika nodibināts zvejnieku kolhozs “Boļševiks”, kurš Latvijas teritorijā bija viens no lielākajiem un apjomīgākajiem zvejnieku kolhoziem – tā īpašumā bija līdz pat 50 zvejas kuģiem un tajā tika nodarbināti 2000 darbinieku.
Arī mūsdienās Liepājā joprojām ir attīstīta zvejniecība un zivju pārstrāde, kuras ir ietekmējusi Eiropas Savienības kvotu noteikšana dažāda veida zivju nozvejai, kā arī kompensāciju piešķiršana zvejas kuģu sagriešanai, lai samazinātu kopējo ES dalībvalstu zvejas flotes lielumu. Ja 2004.gadā, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, Latvijā bija reģistrēti 269 zvejas kuģi, tad mūsdienās vairs tikai 59, no kuriem aptuveni 1/3 ir bāzēta tieši Liepājas ostā.
Liepājas ostas teritorijā pie Tirdzniecības kanāla zvejas kuģiem ir piešķirtas vairākas piestātnes, kuras apsaimnieko dažādi zvejas uzņēmumi. Baltijas jūrā pamatā tiek zvejotas mencas, brētliņas, reņģes un butes. Jūras piekrastē pavasarī tiek zvejotas reņģes, akmeņplekstes, apaļie jūras grunduļi, bet rudenī mencas. Uzņēmums “KURSA” savā sortimentā piedāvā gan svaigas, gan saldētas zivis un to filejas. Savukārt uzņēmums “KOLUMBIJA LTD” ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, kas izgatavo dažāda veida konservus no okeāna, jūras, ezeru un upju zivīm.
Liepājas ostā aktīvi darbojas ražotāju grupa un biedrības, kuras, izmantojot ES fondu finansējumu, ir attīstījušas mūsdienīgas zivju pieņemšanas vietas un ražotnes. “Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa (LZPR)” nodarbojas ar zivju šķirošanu, ledus ražošanu, brētliņu un reņģu saldēšanu, mencu filetēšanu un saldēšanu. Biedrība “Baltijas Zivsaimnieku apvienība” nodrošina ledus ražošanu, visu nozvejoto zivju šķirošanu un sasaldēšanu.
SIA “Gamma” veic zivju šķirošanu un ledus ražošanu Kuģinieku ielā, Liepājā. Savukārt uzņēmumi SIA “Hanters” un SIA “Vido” nodarbojas ar zivju apstrādi ārpus ostas teritorijas:
1.
SIA “Hanters” Vānes ielā, Liepājā - veic zivju šķirošanu, saldēšanu un sālīšanu;
2.
SIA “Vido” Nākotnes ielā, Liepājā - zivju šķirošanu, saldēšanu un kūpināšanu.
Galvenie realizācijas tirgi ir Ukraina, Moldāvija, Rumānija, Polija, Igaunija, Lietuva. Mencu produkcija galvenokārt tiek eksportēta uz Poliju un Lietuvu un Nīderlandi.
Kompānijas
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30