Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv
18. janvāris, 2024

Liepājas SEZ valdes 17.janvārī pieņemtie lēmumi

Par Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja Crimppi SIA iesniegtos dokumentus un iesniegumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un atbalstīja to. Crimppi ir Somijas vadošais instalāciju un elektronisko komponenšu ražotājs, kurš nolēmis atvērt rūpnīcu Liepājā, LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” teritorijā jau šā gada pavasarī.

 

Par ieguldījumu projektu īstenošanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja trīs Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu 2 710 053,47 EUR: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība Crimppi SIA plāno īstenot ieguldījumu projektu ražotnes izveidošanai Liepājā, ko plānots īstenot līdz 2026.gada 31.decembrim. Projekta ietvaros plānots ieguldīt modernās tehnoloģijās un iegādāties divas ražošanas iekārtas par kopējo summu 222 208,94 EUR.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “Baltic Biofuel Company” SIA plāno īstenot ieguldījumu projektu “Atvērta tipa nojume” veikšanu, ko plānots realizēt līdz 2024.gada 31.decembrim par kopējo summu 37 844,53 EUR.

“Norplast Piemare” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS plāno īstenot ieguldījumu projektu “Ražošanas ēkas būvniecība Atslēdznieku iela 37, Liepāja”. Tā būs ražošanas ēka Liepājas ostas teritorijā un to plānots uzbūvēt līdz 2025.gada 31.decembrim. Ieguldījuma projekta summa 2 450 000,00 EUR.

2023.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām ir noslēgusi 15 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 5 481 903,28 EUR.

 

Par vienošanos par komercdarbības veikšanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GF Powdercoating” iesniegto plānu uz nākamajiem trīs gadiem par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, norādot plānoto kapitālsabiedrības neto apgrozījumu, darba vietu skaitu un vidējo darba algu uzņēmumā no 2024.gada līdz 2026.gadam.

Vai informācija bija noderīga?
Background image