Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv

Sākums

14. februāris, 2024

Liepājas SEZ valdes pieņemtie lēmumi

Par ieguldījumu projektu īstenošanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja divus Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumu projektus par kopējo summu 1,68 milj. EUR:

  •  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība “DG Termināls” plāno īstenot ieguldījumu projekta “13.rezervuāra energoefektivitātes paaugstināšana” laika posmā no 2024.gada 1.marta līdz 2025.gada 28.februārim par kopējo summu 79 605,00 EUR.
  •  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība “Caljan” plāno īstenot ieguldījumu projektu “Automatizēta metāla izstrādājumu noliktava” laika posmā no 2024.gada 1.marta līdz 2025.gada 30.jūnijam par kopējo summu 1 600 000,00 EUR.

 

2023.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām ir noslēgusi 15 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 5 481 903,28 EUR, bet 2024. gada janvārī Liepājas SEZ valde atbalstīja trīs ieguldījumu projektus par kopējo summu 2 710 053,47 EUR.

 

Par ilgtermiņa zemes nomas tiesību līguma slēgšanu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma slēgt līgumu par nekustamā īpašuma Muitas iela 2, Liepājā nomu uz 20 gadiem – nomniekam piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un uzturēšanai.

 

Par piekrišanu apbūves tiesību ieķīlāšanai

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības “Norplast Piemare” lūgumu piekrist piešķirto apbūves tiesību ieķīlāšanai kā aizdevuma saistību izpildes nodrošinājumu, ievērojot noslēgtā līguma par apbūves tiesības piešķiršanu nosacījumus. “Norplast Piemare” piesaista finanšu līdzekļus attīstības projekta īstenošanai - “Ražošanas ēkas būvniecība Atslēdznieku iela 37, Liepāja”.

 

Par piekrišanu apakšnomas līguma pagarināšanai

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un atbalstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības “Transit Service” SIA lūgumu pagarināt apakšnomas līgumu ar UAB “Baltic cape silo” par nekustamā īpašuma Brīvostas iela 8, Liepājā, atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un LSEZ “Transit Service” SIA nomas līguma par nekustamā īpašuma Brīvostas iela 8, Liepājā termiņam.

 

Par pirmpirkuma tiesībām

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Spīķeru ielā 15, Liepājā.

Vai informācija bija noderīga?
Background image