Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv
02. februāris, 2024

Meklē attīstītājus diviem nozīmīgiem pilsētbūvniecības īpašumiem Karostas Industriālā parka teritorijā

Zemgales ielas vēsturiskajai apbūvei ir noteikts pilsētbūvniecības un kultūrvēsturiski nozīmīgās apbūves status, kas nosaka, ka veicot būvju rekonstrukciju jāsaglabā ēkas konstruktīvo un apdares risinājumu, esošos būvapjomus, oriģinālo logu dalījumu, jumta segumu, lietojot gludo skārdu, bet maksimāli pieļaujamās apbūves augstums ir 3 stāvi. Vienlaikus nekustamie īpašumi atrodas Karostas Industriālā parka teritorijā un tiem noteikta jauktas apbūves teritorija ar ražošanas funkciju.

 

“Tas ir loģisks solis, lai turpinātu Karostas Industriālā parka attīstību, jo redzot un novērtējot 2022. gada nogalē ekspluatācijā nodoto SIA “EB Liepāja” biroja un ražošanas ēku, kurā veiksmīgi integrēta un atjaunota Karostas vēsturiskā apbūve, ir interese arī citiem uzņēmējiem” norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis, uzsverot, ka vienmēr ir vieglāk attīstīties, ja ir reāli, apskatāmi piemēri. “Man ir liels prieks, ka ir interese arī no vairākiem citiem uzņēmējiem savos attīstības projektos – ražošanas ēkās, loģistikas centros u.c. integrēt Karostas vēsturisko apbūvi. Izsole ir labs veids, kā noteikt investoru, lai jau tuvāko gadu laikā sakārtot vēl divas vēsturiskās ēkas Zemgales ielā.”

 

Galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzfunkcionāla izmantošana, kur atļauta ražošanas uzņēmumu ar nelielu ietekmi uz vidi, komerciāla rakstura objektu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība un būvju izmantošanas. Teritorijā atļauta sabiedrisko objektu būvniecība, bet nav pieļaujama dzīvojamā apbūve.

Lai veicinātu vēsturiskās apbūves rekonstrukciju vai integrēšanu jaunā apbūvē, izsoles noteikumi paredz, ka 24 mēnešu laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas ar izsoles uzvarētāju jābūt saņemtai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi, bet izsoles noteikumos un pirkuma līgumā noteiktie būvdarbi uzsākami ne vēlāk kā 25 mēnešu laikā, bet jāpabeidz 48 mēnešu laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

 

SIA SIA “EB Liepāja” novērtēja Liepāju kā rūpniecības pilsētu, kura vienmēr ir cienījusi kultūrvēsturiskās vērtības un apvienoja tās savā ražošanas ēkā, savienojot Karostas vēsturisko apbūvi ar moderno rūpniecību un izbūvējot ražošanas platības ar pievienoto vērtību. Jau iepriekš SIA “EB Liepāja” valdes loceklis Māris Pētersons norādīja, ka noteiktu nebūtu uzbūvēta moderna rūpnīca, ja nebūtu pašvaldības un Liepājas SEZ pārvaldes atbalstošās attieksmes un līdzdalības projekta īstenošanā. Būvniecības darbus veica SIA “UPTK”.

 

Uzziņai:

Ideja par Karostas Industriālā parka izveidi radās jau 1999. gadā, lai bijušai militārajai bāzei piešķirtu jaunu izmantošanas veidu, integrētu to pilsētvidē, veicinātu jaunu darbavietu veidošanos, palielinātu pilsētas un valsts budžetā ienākošo nodokļu summu un būtu iespēju papildus līdzekļus novirzīt izglītībai, kultūrai un sportam un citiem projektiem. Jaunu rūpnīcu būvniecība Karostā nebija iespējama vai investoriem nešķita pievilcīga līdz pat 2015.gadam, kad pašvaldība sadarbībā ar Liepājas SEZ pārvaldi uzņēmējdarbības vajadzībām sakārtoja teritoriju Karostā turpat 20 ha platībā.

Vai informācija bija noderīga?
Background image