Kontaktpersona

Līga Ratniece-Kadeģe

Līga Ratniece-Kadeģe

Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste


Tālr: (+371) 29233446 E-pasts: liga.ratniece-kadege@lsez.lv
29. februāris, 2024

Saeima apstiprina grozījumus likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”

Saeimas apstiprinātajā likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” redakcijā iestrādāti virkne nosacījumu, kas nākotnē varētu veicināt Liepājas SEZ kapitālsabiedrību darbību, jaunu investoru piesaisti un mazinātu konkurenci ar citām speciālajām ekonomiskajām zonām Baltijas jūras reģionā.

Būtiskākie grozījumi:

·         Pagarināt paredzamo algu izmaksu attiecināšanas termiņu līdz 2035.gada 31.decembrim (līdz šim – 2024.gada 31.decembris). Tas ļaus Liepājai turpināt piesaistīt kvalificētu un labi apmaksātu darba spēku.

·         Noteikt, ka turpmāk materiālos aktīvus varēs iegādāties arī finanšu nomā.

·         Noteikt, ka turpmāk likuma ietvaros atbalstāma būs kuģu būves nozare un sintētiskās šķiedras nozare.

Liepājas SEZ likums nosaka, ka Liepājas SEZ izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā. Liepājas SEZ ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība.

Laika posmā no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas 1997.gadā līdz 2023.gadam Liepājas SEZ kapitālsabiedrības kopā veikušas ieguldījumus aptuveni 403 milj. EUR apjomā t.sk. modernās tehnoloģijās.

2023.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām  ir noslēgusi 15 līgumus par ieguldījumu veikšanu, kuru kopējā plānoto ieguldījumu summa ir 5 481 903,28 EUR.

2024. gadā Liepājas SEZ valde apstiprinājusi  5 ieguldījumu projektus par kopējo plānoto ieguldījumu summu 4,390 milj. EUR.

 

Vai informācija bija noderīga?
Background image