Attīstības projekti

07. februāris, 2009

2006.-2010.gads

Projekta realizācijas laiks:

2006. - 2010.gads

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta mērķis:

nodrošināt Liepājas ostas funkcionalitāti un ostas tālāku attīstību, veicot ostas dzelzceļa infrastruktūras kravu caurlaides spējas palielināšanu un ostas autotransporta kustības efektivitātes uzlabošanu

Projekta kopējās izmaksas:

18.1 milj. EUR, no kurām 8.5 milj. EUR bija Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Projekta “Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija” realizācija tika uzsākta 2005. gada 15.decembrī, pieņemot lēmumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta realizācija tika pabeigta 2010.gadā.

Lai nodrošinātu maksimālu atdevi no sauszemes transporta infrastruktūras attīstības ostā, projekta “Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija” ietvaros tika realizēti šādi transporta infrastruktūras attīstības pasākumi:

Komponente “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība”

Komponentes ietvaros tika veikta Liepājas ostas dzelzceļa Ziemeļu parka ar trim sliežu ceļiem būvniecība (kopējais garums sliežu ceļu garums: 2.15 km) un savienojošās dzelzceļa līnijas un Rietumu parka izbūve (kopējais garums sliežu ceļu garums: 2.40 km). Darbus veica pilnsabiedrība '”BMGS - Trans celtnieks”, kurā bija apvienojušies Latvijas uzņēmumi AS “BMGS” un SIA “Transceltnieks”, un kura uzvarēja Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2008.gadā.

Komponente “Maģistrālā ostas auto ievedceļa 2. kārtas būvniecība”

Komponentes ietvaros tika veikta Liepājas ostas auto ievedceļa savienošana ar autoceļu A9, uzbūvējot jaunu autoceļa posmu 2.7 km garumā, no kuriem 2.1 km ir divu joslu ceļš, savukārt 0.6 km ir četru joslu ceļš. Maģistrālā ostas auto ieved ceļa posmu projektēja SIA “E. Daniševska birojs”. Būvdarbus veica SIA „Aizputes ceļinieks”, kas ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu uzvarēja Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā konkursā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2010.gadā.

Komponente “Karostas kanāla izgriežamā tilta rekonstrukcija”

Komponentes ietvaros tika veikta O. Kalpaka Karostas kanāla izgriežamā tilta rekonstrukcija. Tilts tika atjaunots tā sākotnējā vēsturiskajā izskatā, to aprīkojot ar jaunu kustības un vadības sistēmu. Darbus veica SIA “Rīgas tilti”, kas uzvarēja Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2009.gadā.

Vai informācija bija noderīga?
Background image