Attīstības projekti

02. jūlijs, 2015

2011.-2015.gads

Projekta realizācijas laiks:

2011. - 2015.gads

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta mērķis:

vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sanācija, atjaunojot un uzlabojot vides kvalitāti Liepājas ostā un samazinot piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūras ūdens kvalitāti

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 9 600 498.45, t.sk. attiecināmās izmaksas – EUR 9 440 491.63, no kurām EUR 8 024 417.89 bija Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” realizācija tika uzsākta 2014.gada 20.decembrī, kad ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tika parakstīta vienošanās par ES Kohēzijas fonda projekta ieviešanu. Projekta realizācija tika pabeigta 2015.gada 30.decembrī.

Lai nodrošinātu vēsturiski piesārņotās vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanu, tādejādi uzlabojot Liepājas pilsētas un Baltijas jūras vides kvalitātes stāvokli, projekta „ Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” ietvaros tika realizēti šādi vides rehabilitācijas pasākumi:

Komponente “Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai”

Pilotprojekta mērķis – testēt paredzamās tehnogēnā piesārņojuma izņemšanas metodes dabas apstākļos, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par visas piesārņotās teritorijas optimālākajām attīrīšanas iespējām no tehnogēnajiem priekšmetiem. Komponentes ietvaros tika veikta daļas Liepājas Karostas akvatorijas (platība: ~ 10 ha) attīrīšana no tehnogēnā piesārņojuma, paralēli nosakot piemērotāko tehnogēnā piesārņojuma likvidācijas tehnoloģiju. Darbus veica uzņēmums SIA “Jūras vējš”, kurš uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2015.gada 15.janvārī.

Komponente “Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”

Projekta mērķis - atbrīvot Karostas kanāla gultni no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem. Komponentes ietvaros tika veikta Karostas kanāla gultnes atbrīvošana no tehnogēnā piesārņojuma, tādējādi to sagatavojot maksimāli netraucētai piesārņoto nogulumu izņemšanai. Zemūdens būvlaukums ar kopējo platību 68 ha tika sadalīts trīs 21, 14 un 33 ha lielos iecirkņos, katram iecirknim veicot atsevišķu iepirkumu. Darbus veica pilnsabiedrība „GTL GT INSPEKT”, kura uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2015.gada 6.novembrī.

Komponente “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”

Pilotprojekta mērķis – testēt paredzamās sanācijas darbu metodes dabas apstākļos, lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par visas piesārņotās teritorijas optimālākajām attīrīšanas iespējām no piesārņotajiem nogulumiem. Komponentes ietvaros tika veikta daļas Liepājas Karostas akvatorijas (platība: ~ 12 ha) attīrīšana piesārņotiem nogulumiem (apjoms: vairāk kā 50 000 m3), veicot izņemto nogulumu flokulēšanas/ atūdeņošanas darbus, kā arī detalizētu tehnoloģijas procesa, tā ietekmes un ekoloģisko aspektu analīzi. Darbus veica personu apvienība „EKO OSTA RR”, kurā bija apvienojušies Latvijas uzņēmumi SIA “Eko Osta”, SIA “E Daugava” un SIA “Riga Rent”, un kura uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2015.gada 29.decembrī.

Vai informācija bija noderīga?
Background image