Attīstības projekti

02. jūlijs, 2018

2017.-2018.gads

Plānotais projekta realizācijas laiks:

2017. - 2018. gads

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta mērķis:

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošanas darbus Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai

Projekta kopējās izmaksas:

774 672.22 EUR, no kuriem 645 000.00 EUR ir piesaistīti no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Zvejas ostas un izkraušanas vietas” ietvaros

Ielas posms no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai nodrošina zvejnieku un to klientu transporta un tehnikas kustību no pilsētas vai SEZ AS „Kursa” teritorijā esošām piestātnēm uz zvejas produktu izkraušanas/iekraušanas zonu (Muitas ielā un Kuģinieku ielā) un tālāk uz ostas pievedceļiem. Tādējādi tiek nodrošināta transporta virzība pa apli, apejot pieguļošos daudzdzīvokļu māju kvartālus, kas uzlabo satiksmes drošību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vai informācija bija noderīga?
Background image