Attīstības projekti

09. februāris, 2024

2023. - 2030.gads

Platība - 86 ha
Projekta 1.kārta - 39,5 ha
Projekta īstenošana - 2023. - 2027.gads

Strauji mainoties ģeopolitiskajai situācijai, tirgus situācijai un iedzīvotāju paradumiem, pieaug nepieciešamība pēc pārdomātiem, inovatīviem un videi draudzīgiem risinājumiem. Viena no šā brīža aktualitātēm ir plāns, Baltijas jūrā izbūvēt vairākus atkrastes vēja enerģijas parkus. To pamato gan starptautiskie starpvalstu nolīgumi, gan Baltijas jūras telpiskais plānojums, ar kuru ir nodefinētas šādu parku atrašanās vietas, gan nepieciešamība vairot enerģētisko neatkarību. 

 

Liepājas SEZ tapis ostas attīstības plāns, kas ļautu izveidot 86 ha lielu teritoriju viļņlaužu aizsargātās ostas teritorijā

 

Sākot ar 2027. gadu Baltijas jūrā plānots izbūvēt vairākus atkrastes vēja enerģijas parkus, kas paver iespējas Latvijas lielajām ostām attīstīt savu infrastruktūru, veidojot vēja parku atbalsta bāzi. Liepājas osta ir viena no piemērotākajām vietām šādas infrastruktūras izveidei. Ir izstrādāta iecere veidot atkrastes vēja enerģijas atbalsta bāzi Liepājas ostā, kas pilnībā atbilst astoņiem no desmit nosacījumiem un 100 km rādiusa ietilpst visi Latvijas teritoriālajos ūdeņos plānotie vēja parki un 250 km rādiusā visi Baltijas valstu plānotie vēja parki.

Liepājas ostas Priekšostas attīstības koncepciju, kas paredz 1.kārtā izbūvēt infrastruktūru 39,5 ha platībā. Ir izstrādāts projekta Tehniskais risinājums, apzinātas nepieciešamās investīcijas, izstrādāta projekta ieviešanas ceļa karte un laika grafiks – šāda projekta īstenošanai būtu nepieciešami četri gadi, kas saskaņojas ar reģionā plānoto atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības plānotajiem laika grafikiem, pat nodrošinot zināmu laika rezervi.

 

Liepājas ostas paplašināšanas projekts ietver esošā kuģu ceļa bagarēšanu un paplašināšanu

 

Projekta mērķis ir izveidot nozīmīgu reģiona atkrastes vēja enerģijas parku būvniecības atbalsta bāzi (Instalation port), vienlaicīgi paredzot teritoriju ar nozari saistītai ražošanai un uzturēšanas un apkalpošanas bāzei (O&M base). Tehniskā projekta izstrādē ņemti labākie labas prakses piemēri no vadošajām nozares apkalpošanas ostām Dānijā, Nīderlandē un Vācijā. Projekta realizācija paredzēta 3 kārtās, atbilstoši tirgus situācijai un pieprasījumam. Kopējais projekta apjoms ir teritorija ar platību 86 ha.

Vai informācija bija noderīga?
Background image