«Citas teritorijas»
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir plašs attīstības teritoriju piedāvājums, kas ir pieejams infrastruktūras izveidei un secīgai uzņēmējdarbības attīstībai.
Šādas teritorijas var tikt iznomātas uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.
Kontakti
Kontaktpersona
Uldis Hmieļevskis
Telefona nr.
(+371) 29440526
Atļautā zemes izmantošana pamatojoties uz  2012.gada 1.marta Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu:
JDz- jaukta apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju
S-līnijbūvju izbūves teritorijas( ielas , laukumi, veloceliņi)
DP-apstādījumu teritorija
RR-ražošanas un noliktavu apbūves teritorija
DT-dabas teritorija
DzS-savrupmāju apbūves teritorija
DzM-mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
JD1-jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija
AT- attīstības teritorija
IT- inženiertehniskās apgādes objektu plānošanas teritorija
MZ- mazdārziņu teritorija
AP- attīstības teritorija
AR- attīstības teritorija
DzC-dzelzceļa teritorija un dzelzceļa perspektīvā trasējuma teritorija
Ū-ūdeņu teritorija
JR-jaukta apbūves teritorija ar apbūves funkciju

Teritorijas plānojuma informācija apkopotā veidā (uz kartes/dažādos līmeņos) ir pieejama Teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūkā. Ievadot pārlūka meklētājā kāda zemes gabala adresi vai kadastra numuru ir iespējas apskatīt tā apbūves noteikumus, atļauto izmantošanu un citu informāciju, kas ietverta teritorijas plānojumā.
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30