Par ieguldījumu projektiem
Apstiprinātie ieguldījumu projekti
Saskaņā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) aktiem valsts atbalsta kontroles jomā, sākot ar 2016.gada 1.jūliju ES dalībvalstīm ir jānodrošina publicēšanas jeb pārredzamības prasības izpildi, t.i., atbalsta sniedzējiem, kas piešķīruši komercdarbības atbalstu, kas pārsniedz EUR 500 000.00 vienam projektam, ir jāpublicē noteikta informācija, izmantojot jauno Eiropas Komisijas pārziņā esošo sistēmu atbalsta pārredzamības nodrošināšanai Aid Award System Application.
Šajā sadaļā ir pieejama informācija par visiem ieguldījumu projektiem, kuri ir publicēti Aid Award System Application.
Aid Award System Application ir pieejama: webgate.ec.europa.eu
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30