„Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā”
Plānotais projekta realizācijas laiks:
2014. – 2015.gads
Projekta ieviesējs:
Liepājas pilsētas pašvaldība
Projekta mērķis:
Veikt ielu un saistīto apakšzemes inženiertīklu rekonstrukciju, un piegulošo industriālo teritoriju labiekārtošanu un pielāgošanu uzņēmējdarbības veikšanai Liepājā.
Projekta kopējās izmaksas:
skatīt atsevišķi katrai komponentei
Lai palielinātu uzņēmējdarbībai piemērotu teritoriju platību un uzlabotu šo teritoriju pieejamību, tādējādi paaugstinot pilsētas un reģiona ekonomisko izaugsmi, uzlabojot pilsētvidi, kā arī radot priekšnosacījumus jaunu darbavietu izveidei pilsētā, projekta ietvaros tika realizēti šādi attīstības pasākumi:
Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijas rekonstrukcijas ietvaros tika veikti šādi darbi:
• Dūņu ielas seguma rekonstrukcija;
• velojoslas un ietves izbūve Meldru un Dūņu ielās;
• industriālās teritorijas rekultivācija;
• sadzīves un lietus kanalizācijas, ūdensvada un drenāžas izbūve, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles normatīvo regulējumu;
• ielas apgaismojuma izbūve Dūņu ielā;
• ielas aprīkojuma izbūve (ceļa zīmes, horizontālais apzīmējums).

Būvdarbus veica SIA ”Ceļu, tiltu būvnieks”, savukārt tehnisko projektu izstrādāja SIA “VCI”

Projekta kopējās izmaksas: 1.6 milj. EUR, no kurām 1.3 milj. EUR bija Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansējums.
Zemgales un Virssardzes ielu uzņēmējdarbības teritoriju rekonstrukcija ietvaros tika veikti šādi darbi:
• seguma rekonstrukcija un izbūve;
• veloceliņa un ietves izbūve;
• ielu apgaismojuma izbūve;
• lietus ūdens atvades kolektora izbūve/rekonstrukcija un drenāžas ierīkošana;
• ūdensvada un sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija un izbūve, ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles normatīvo regulējumu;
• ielas aprīkojuma izbūve (ceļa zīmes, horizontālais apzīmējums).

Būvdarbus veica SIA ”Aizputes ceļinieks”, savukārt tehnisko projektu izstrādāja SIA “VCI”

Projekta kopējās izmaksas: 2.8 milj. EUR, no kurām 2.3 milj. EUR bija Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansējums.
Daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija zemesgabaliem Zemgales un Virssardzes ielās ietvaros tika veikti šādi darbi :
• ēku, ēku drupu un pazemes būvju demontāžu;
• teritorijas attīrīšanu no būvgružiem, seguma laukumiem, atkritumiem un nevērtīgiem kokiem un krūmiem;
• zemes gabalu reljefa izlīdzināšanu;
• zālāja ierīkošanu brīvajā teritorijā.

Būvdarbus veica SIA ”A-land”, savukārt tehnisko projektu izstrādāja SIA “”Arhitekta G.Vīksnas birojs””

Projekta kopējās izmaksas: 0.6 milj. EUR, no kurām 0.5 milj. EUR bija Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda līdzfinansējums.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30