Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Liepājas ostas ūdens infrastruktūra uzlabošana" pārskata aktivitātes
28. janvāris, 2020

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas ūdens infrastruktūra uzlabošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/005) īstenošanu. Projekta īstenošanas mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.

PS “LNK Industries Group” ir pabeigusi ostas Vidus vārtu pārbūves darbus un ir uzsākusi būvobjekta “Ostas vidējo vārtu pārbūve” nodošanas ekspluatācijā procedūru. Pārējos būvobjektos tiek turpināti plānotie būvdarbi, kurus tiek plānots pabeigt 2020.gada 1.ceturksnī.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30