Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta ''Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana'' pārskata aktivitātes
12. аprīlis, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  • Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;

 

  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai.

 

2020.gada 8.aprīlī tika izsludināta iepirkuma “Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšana” procedūra. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 10.maijam plkst.10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Vairāk informācijas: https://liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi/103-atklats-konkurss-liepajas-ostas-piestatnes-nr-1-nojauk-ana-iepirkuma-identifikacijas-nr-lsez2021-61-k.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30