Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" pārskata aktivitātes
30. decembris, 2021

Liepājas SEZ pārvalde turpina ES Kohēzijas fonda projekta “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/004) īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas mērķis ir uzlabot tuvsatiksmes kuģu kuģošanas drošības līmeni un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanas un pārbūves pasākumus, īstenojot šādas aktivitātes:

 

  •  Karostas hidrotehnisko aizsarg būvju pārbūve un atjaunošana;
  • Ziemeļu vārtu atvēršana kuģu kustībai;
  • Karostas un Loču kanālu nakts apgaismojuma izveide;
  • Karostas izgriežamā tilta atvairierīču būvniecība.

 

Līdz 2021. gada 29. decembrim ar PS “ETE – VM” noslēgtā līguma ietvaros par būvdarbu izpildi būvobjekta “Piestātnes Nr.1 nojaukšana, kuģošanas kanāla iztaisnošana” tika veikti krasta nostiprināšanas, zemūdens konstrukciju demontāžas un ar to saistītie Karostas kanāla gultnes padziļināšanas darbi, t.sk. projekta akvatorijas atbrīvošanas darbi no laukakmeņiem, būvkonstrukciju atlūzām un citiem tehnogēniem atkritumiem.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30