Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Turpina Karostas kanāla sanācijas projektu
22. februāris, 2022

Līdz šī gada aprīļa beigām Liepājas SEZ pārvalde plāno izsludināt iepirkumu par sanācijas darbu veikšanu Karostas kanālā, lai to attīrītu no vēsturiskā piesārņojuma un turpina īstenot projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana. II kārta” ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. 

 

Karosta ilgus gadus bija PSRS Baltijas kara flotes bāze ar kuģiem un zemūdenēm, un flotes aktivitāšu rezultātā kanāla ūdeņos nonāca gan neattīrīti notekūdeņi, gan dažādi naftas produkti un smagie metāli, piemēram, dzīvsudrabs, svins un citi. Tā rezultātā Karostas kanāls kļuva par vienu no piesārņotākajām vietām Latvijā.

 

Karostas kanāla sanācijas projekta 1. kārtas laikā no ūdens tika izcelts lielgabarīta piesārņojums aptuveni 50 000 m3 apmērā. Tagad – 2. kārtā plānots izsmelt ar naftas produktiem un smagajiem metāliem piesārņotos nogulumus aptuveni 200 000 m3 apjomā, attīrot 36 ha lielu teritoriju. Liepājas SEZ pārvalde pēc vairāku pētījumu veikšanas secinājusi, ka piesārņoto nogulumu slānis Karostas kanālā vietām pārsniedz pat pusotru metru. Apzinātas piecas visvairāk piesārņotās vietas, kur arī paredzēts veikt sanācijas darbus.

 

Liepājas SEZ pārvaldes Tirgus izpētes un analītikas daļas vadītājs IVO KOLIŅŠ norāda, ka attīrīta tiks tā kanāla daļa, kas tiek saimnieciski izmantota. “Kanāla vidus, kur notiek kuģu kustība, kur dzenskrūves izraisa turbulenci un varētu notikt šo materiālu “iztraucēšana”.  Kad mums ir informācija par to, ka kanālā parādījusies ir naftas plēve, tad 90% gadījumu tas ir vēsturiskais piesārņojums.”

 

Projekta mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes plānots izņemt likumdošanas normām neatbilstošus nogulumus - 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums. 

 

Papildus informācija: 

Laika posmā no 1994.gada līdz 2010. gadam LSEZ pārvalde un Valsts iestādes ir finansējušas desmitiem ģeoekoloģiskos pētījumus, lai sagatavotu Karostas kanāla attīrīšanas projektu. Lēmums par projekta I kārtas realizāciju tika pieņemts tikai 2012.gadā un, piesaistot ES Kohēzijas fonda finansējumu, līdz 2015.gada 31.decembrim tika īstenots projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana I kārta”, kura ietvaros no kanāla 78 ha platībā tika izcelts un utilizēts liela apjoma tehnogēnais piesārņojums (metāllūžņi, betona masīvi, koksne utt.), kā arī vispiesārņotākajā iecirknī 10 ha platībā tika izņemti ~60 000 m3 piesārņoto nogulumu, kas tika deponēti īpaši aprīkotā deponēšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā.

 

Projekta īstenošanas periods ir no 2021. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta budžets ir 5 117 647,05 EUR, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 4 350 000,00 EUR.”

 

 “Strādājam kopā zaļai Eiropai

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30