Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valdes pieņemtie lēmumi 12.jūlijā
14. jūlijs, 2023

2023. gada 12.jūlijā notika kārtējā Liepājas SEZ valdes sēde, kurā tika pieņemti 9 lēmumi. Liepājas SEZ valde apstiprināja 2022. gada pārskatu, izskatīja trīs līgumus par ieguldījuma projektiem, kā arī jautājumus par ilgtermiņa nomas tiesībām un kustamās mantas atsavināšanu.

 

Apstiprina Liepājas SEZ pārvaldes gada pārskatu

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde uzklausīja zvērināta revidenta ziņojumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2022. gada pārskatu, izvērtēja to un apstiprināja.

Liepājas SEZ pārvaldes apgrozījums 2022. gadā bija 14 777 030 EUR un salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir palielinājušies par  1 564 933 EUR un gads ir noslēgts ar peļņu 903 353 EUR.

Savukārt Liepājas SEZ pārvaldes sniegto pakalpojumu iegādes izdevumi 2022. gadā ir 13 208 120 EUR, kas ir palielinājušies par 321 238 EUR salīdzinājumā ar 2021. gadu. Lielāko ieņēmumu palielinājumu veido ostu maksu ieņēmumi.

 

2022. gadā aizsākās būtiska pārorientēšanās transporta un loģistikas sektorā. Lai noturētu Liepājas ostas kravu apgrozījumu iepriekšējā gada līmenī un nesamazinātu ostas maksas ieņēmumus, Liepājas SEZ pārvalde ciešā sadarbībā ar Liepājas ostas stividorkompānijām, piesaistīja jaunas kravu grupas kā alumīnijs, rūda, cukurs un citas pārtikas beramkravas no Vidusāzijas valstīm. Mainoties tirgus segmentiem, būtiski pieauga Ro – Ro kravu pārvadājumi.

 

Liepājas SEZ kapitālsabiedrības turpina ieguldīt attīstībā un modernās tehnoloģijās

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un apstiprināja trīs līgumus par ieguldījumu

projektu īstenošanu par kopējo summu 748 000,00 EUR:

  • Roechling Industrial Liepaja LSEZ SIA laika posmā no 2023.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.decembrim plāno realizēt projektu “CNC virpu iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu 330 000,00 EUR. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai “Roechling Industrial Liepaja” LSEZ SIA ir vidējais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 50%.
  • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Lauma Medical” laika posmā no 2023.gada1.augusta līdz 2024.gada 30.jūnijam plāno realizēt projektu “Adīšanas iekārtas iegāde” par kopējo summu 60 000,00 EUR. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Lauma Medical” ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%.
  • LSEZ "Jensen Metal" SIA laika posmā no 2023.gada 17.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam plāno realizēt projektu “Liekšanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu 280 000,00 EUR. Saskaņā ar iesniegumam pievienoto deklarāciju par komercdarbības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai LSEZ "Jensen Metal" SIA ir lielais komersants. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte augstāk minētajiem ieguldījumiem ir 40%. Līdz šim 2023. gadā noslēgti seši ieguldījumu līgumu par kopējo summu 3 891 458, 56 EUR.

 

Par ilgtermiņa nomas tiesību līgumiem

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja jautājumu par ilgtermiņa nomas tiesību līguma izbeigšanu ar SIA “TOLMETS”, kas saistīts ar nekustamo īpašuma Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 54, Liepājā atsavināšanu un atbalstīja to. Vienlaikus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ilgtermiņa nomas līgumu ar nekustamo īpašuma Liepājā, Ģenerāļa Baloža ielā 54, Liepājā jauno īpašnieku SIA “Proventos”.

 

Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izskatīja un nolēma izbeigt ilgtermiņa nomas līgumu par nekustamo īpašumu Atmodas bulvārī 19C, Liepājā, kas balstīts uz iznomātāja rakstiski izteikto lūgumu.

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30