Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Biedrība “Liepājas rajona partnerība” iepazīstas ar zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru Liepājas ostā
10. augusts, 2023

Biedrības “Liepājas rajona partnerība” jaunā padome 9. augustā iepazinās ar Liepājas SEZ pārvaldes īstenotajiem projektiem Liepājas ostā, lai nodrošinātu zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru. Vienlaikus ar Liepājas SEZ pārvaldnieku Uldi Hmieļevski un Tehniskā direktora vietnieku Egilu Sveili pārrunāja vajadzības un ieceres, kuras varētu īstenot jaunajā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai pasākumu “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.

 

Zvejniecības nozare visos laikos Liepājai ir bijusi un ir nozīmīga, jo to veido ne tikai zvejas, bet arī zivju apstrādes un zivju produkciju ražojošie uzņēmumi. Tāpēc, sakārtojot nepieciešamo infrastruktūru, Liepājas SEZ pārvalde atbalsta zvejniecību, palīdz uzlabot zvejnieku ikdienas darba apstākļus un reizē sakārto pilsētvidi, padarot to pievilcīgu ikvienam liepājniekam un pilsētas viesim.

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020. gadam pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” Liepājas SEZ pārvalde īstenoja trīs projektus - 2017. gadā rekonstruēja Veco ostmalu posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, kad nomainīja brauktuves segumu, izbūvēja jaunas un rekonstruēja esošās pazemes inženierkomunikācijas. Projekta īstenotās 3.kārtas ietvaros 2019. gadā labiekārtoja teritoriju Uliha ielas galā, demontējot padomju laikā celtu noliktavu un izbūvējot stāvlaukumu un zivju izkraušanas vietu kravas automašīnām.

 

Vērienīgākā bija projekta 2. kārta, kuru nodeva ekspluatācijā 2023. gada sākumā, kuras ietvaros Vecās ostmalas pusē rekonstruēja piestātnes Nr.83, Nr.85,Nr.86 un Nr.87, savukārt Jaunliepājas pusē atjaunoja piestātnes Nr.71 un Nr.72, kā arī Atslēdznieku ielas posmu. Kopumā sakārtotas piestātnes vairāk nekā 600metru garumā - ~ 360 metri no tiem Vecliepājas pusē, savukārt ~240 metri Jaunliepājā. Tāpat sakārtots Atslēdznieku ielas posms 800 metru garumā, kas nodrošina zivju izkraušanu un zvejnieku transporta kustību uz un no piestātnes. Ostas autoceļa posms ir ieguvis cieto segumu un līdz ar to ostas teritorijā vairs nav koplietošanas autoceļi ar zemes segumu.

Liepājas SEZ pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis un Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis ar Biedrību “Liepājas partnerība” padomi pārrunāja, kādus projektus zvejniecības un zivsaimniecības atbalstam plānots īstenot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2021. – 2027. gadam.

 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” ir vietējā rīcības grupa Dienvidkurzemes novadā, kura dibināta 2006. gada 19. septembrī, lai veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā, izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, koordinētu un piesaistītu finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus, pārstāvētu partnerības teritorijas iedzīvotāju intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

 

Biedrība administrē Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansējumu, ar kuru atbalstīti gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projekti.

 

Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30