2006. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusā darbojās 36 uzņēmumi. Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika piešķirts pieciem uzņēmumiem.
Tie bija: SIA „Transit Service”, SIA „Balt IG”, SIA „IG Latvia”, SIA „IG Baltic” un SIA „Caljan Rite-Hite Latvia”.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
8.9 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
84.96 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2006. gadā
LVL
42.11 milj.
Eksporta apgrozījums (49.57%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Vācija, Nīderlande, Lielbritānija, Krievija, Baltkrievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Balt IG"
LSEZ SIA "IG Latvia"
LSEZ SIA "Pumac Liepāja"
LSEZ SIA "Plus Process Liepaja"
Darba vietas un vidējās algas
2006.gadā Liepājas SEZ uzņēmumu kopējais darba vietu skaits palielinājās par 496 darba vietām, kas pamatā saistīts ar divu uzņēmumu darbinieku skaita palielināšanu – LSEZ SIA „Balt IG” par 241 darbiniekiem un LSEZ SIA „IG Latvia” par 192 darbiniekiem.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Baltic Timber Industries"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "J.J.Stainless"
LSEZ SIA "Plus Process Liepaja"
LSEZ SIA "Baltic Transshipment Center"
LSEZ SIA "Transit Service"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LVL
279.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30