2005. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas statusā darbojās 31 uzņēmums.
Liepājas SEZ komercsabiedrības statuss tika piešķirts šādām trīs komercsabiedrībām: SIA "IG Latvia"; SIA "IG Baltic"; SIA "Transit Service".
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
9.5 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
61.0 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2005. gadā
LVL
34.9 milj.
Eksporta apgrozījums (57.00%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenie Liepājas SEZ uzņēmumu produkcijas un pakalpojumu eksporta tirgi bija Dānija, Vācija, Nīderlande, Lielbritānija, Krievija, Baltkrievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Eurosteel"
LSEZ SIA "Pumac Liepāja"
Darba vietas un vidējās algas
2005.gadā Liepājas SEZ uzņēmumu kopējais darba vietu skaits samazinājās par 171 darba vietām, kas pamatā saistīts ar darbinieku skaita samazināšanos trīs uzņēmumos - LSEZ AS "Liepājas osta LM", LSEZ SIA "Erke", LSEZ SIA "TransWide Services".
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "RT Metāls"
LSEZ SIA "Scan-Plast"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Plus process Liepaja"
LSEZ SIA "Baltic Timber Industries"
LSEZ SIA "J.J.Stainless"
LVL
222.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30