2004. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusā darbojās 30 uzņēmumi. No tiem 4 jauni, 2004.gadā izveidoti uzņēmumi: SIA "Dan Store"; SIA "Plus Process Liepāja"; SIA "Baltic Timber Products" un SIA "J.J.Stal".
LSEZ uzņēmējsabiedrības statuss anulēts divām komercsabiedrībām: SIA "Hidrolats"; SIA "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca".
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
12.1 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
83.58 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2004. gadā
LVL
58.4 milj.
Eksporta apgrozījums (70%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ uzņēmumu produkcijas eksporta valstis Dānija, Vācija, Lielbritānija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Baltic Transshipment Center"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Terrabalt"
LSEZ SIA "Laskana"
Darba vietas un vidējās algas
2004.gadā Liepājas SEZ uzņēmumos darba vietu skaits samazinājās par 143 darba vietām, ko var izskaidrot ar to, ka SEZ statuss tika anulēts LSEZ SIA "Hidrolats" un LSEZ SIA "Liepājas eļļas ekstrakcijas rūpnīca", kā arī savu uzņēmējdarbību praktiski neveicа SIA "DuCons".
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Transwide Services"
LSEZ SIA "Erke"
LSEZ SIA "Pumac Liepaja"
LSEZ SIA "Kolumbija LTD"
LSEZ SIA "ETB"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Plus process Liepaja"
LSEZ SIA "Baltic Timber Products"
LSEZ SIA "PK Invest"
LSEZ SIA "J.J.Stal"
LVL
206.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30