2014. gada rezultāti
Liepājas SEZ statusā veiksmīgi darbojās 37 kapitālsabiedrības. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA „BALTKOM”, kura darbības specializācija saistīta ar nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu.
2014. gadā Liepājas SEZ pārvalde noslēdza četrus ilgtermiņa nomas līgumus.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
EUR
5 050 198.54
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
EUR
148 591 513.62
Kopējais neto apgrozījums 2014. gadā
EUR
93 026 744.61
Eksporta apgrozījums (62.61%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Nīderlande, Krievija, Vācija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA „Laskana”
LSEZ SIA „RT metāls”
LSEZ SIA „Scan-Plast Latvia”
LSEZ SIA „DG Termināls”
LSEZ SIA „Lesjofors Springs LV”
LSEZ SIA „Jensen Metal”
LSEZ SIA „Caljan Rite-Hite Latvia”
LSEZ SIA „Trelleborg Wheel Systems Liepaja”
LSEZ SIA „Meta-Plast”
LSEZ SIA „LAUMA FABRICS”
Darba vietas un vidējās algas
2014. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji tika nodarbināti 2052 darbinieki. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2013. gadu, palielinājās par 368 darba vietām.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA „Lesjofors Springs LV”
15
LSEZ SIA„Liepaja Bulk Terminal LTD”
14
LSEZ SIA„PUMAC LIEPAJA”
9
LSEZ SIA „Duna”
8
LSEZ SIA „Caljan Rite-Hite Latvia”
8
LSEZ SIA „Lesjofors Gas Springs”
6
EUR
801.80
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
EUR
592.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30