2016. gada rezultāti
Liepājas SEZ statusā veiksmīgi darbojās 41 kapitālsabiedrība. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” , Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “NordePlast” un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “EURO DK” SIA.
2016.gadā noslēgti 3 zemes nomas tiesību rezervēšanas un 14 ilgtermiņa nomas līgumi par jaunu ražotņu un noliktavu būvniecību.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
EUR
12 691 156.69
Kapitālsabiedrību kopējie veiktie ieguldījumi, t.sk. kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides (būvniecība, modernās tehnoloģijas, nemateriālie ieguldījumi)
EUR
6 232 603.19
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
EUR
174 326 603.66
Kopējais neto apgrozījums 2016.gadā
EUR
119 616 714.95
Eksporta apgrozījums (68.62%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Vācija, Zviedrija, Nīderlande u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "LAUMA FABRICS"
LSEZ SIA "Jensen Metal"
LSEZ SIA "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD"
LSEZ SIA "EURO DK"
LSEZ SIA "LASKANA"
LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"
Darba vietas un vidējās algas
2016. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās vidēji tika nodarbināti 1989 darbinieki. Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2015. gadu, ir samazinājies par 54 darba vietām.
2016.gadā izveidotas 132 jaunas darba vietas, lielāko darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības
LSEZ SIA "Ekers Stividors LP"
40
LSEZ SIA "Jensen Metal"
24
LSEZ SIA "EURO DK"
18
LSEZ SIA “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD"
9
LSEZ SIA "HIDROLATS"
6
LSEZ SIA "GI Termināls"
6
EUR
956.86
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
EUR
660.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
EUR
859.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Latvijā (avots: www.csb.gov.lv)
Dokumenti lejupielādei
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30