2011. gada rezultāti
2011. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusā darbojās 34 uzņēmumi. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības un Brīvās Zonas statuss tika piešķirts Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai SIA „Transit Termināls”, kura darbības specializācija saistīta ar lejamkravu pārkraušanu un uzglabāšanu.
2011. gadā Liepājas SEZ pārvalde noslēgusi piecus ilgtermiņa nomas līgumus.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
9.918 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
90.662 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2011. gadā
LVL
39.776 milj.
Eksporta apgrozījums (43.87%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Nīderlande, Lietuva, Krievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Erke"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Jensen Metal"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "GI Termināls"
LSEZ SIA "Hidrolats"
LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja"
Darba vietas un vidējās algas
2011. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 1603 darbinieki. 2011.gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2010. gadu, palielinājās par 200 darba vietām.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Jensen Metal"
120
LSEZ SIA "Transit Termināls"
29
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
25
LSEZ SIA "Erke"
17
LSEZ SIA "Scan-Plast Latvia"
13
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
11
LSEZ SIA "Hidrolats"
10
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
9
LSEZ SIA "Lesjofors Gas Springs"
9
LVL
452.40
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
LVL
370.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30