2009. gada rezultāti
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusā darbojās 32 uzņēmumi. Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika piešķirts trīs kapitālsabiedrībām: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Marilat SK” SIA, kas sniedz stividoru pakalpojumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas „Lesjofors Gas Srings” SIA - kas ražo gāzes atsperes un „Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA, kas nodarbojas ar riteņa disku ražošanu un montāžu.
Uzņēmuma maksātnespējas procesijas ietvaros, 2009. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statuss tika anulēts četrām kapitālsabiedrībām: SIA LSEZ „Eurosteel, SIA LSEZ „Baltic Timber Products”, SIA LSEZ „Baltic Timber Industries” un SIA „Habia Cable Latvia” LSEZ.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
5.23 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
67.086 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2009. gadā
LVL
28.704 milj.
Eksporta apgrozījums (42.79%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Vācija, Nīderlande, Lietuva, Krievija, Baltkrievija, Zviedrija u.c. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Glen oil"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
LSEZ SIA "DG Termināls"
LSEZ SIA "Erke"
LSEZ SIA "Scan-Plast Latvia"
Darba vietas un vidējās algas
2009. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībās tika nodarbināti 1381 darbinieki. 2009. gadā Liepājas SEZ kapitālsabiedrību kopējais darba vietu skaits, salīdzinot ar 2008. gadu, samazinājās par 269 darba vietām, kas pamatā bija saistīts ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrības statusa anulēšanu četrām kapitālsabiedrībām, kā arī ar valstī esošo ekonomisko situāciju, jo komersanti arvien aktīvāk meklēja veidus kā saglabāt savu kapitālsabiedrību, tāpēc arī darbinieku skaits netika palielināts.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal LTD"
64
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
30
LVL
470.85
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
LVL
379.00
Mēneša vidējā bruto darba alga Liepājas pilsētā (avots: www.liepaja.lv)
Vairākos uzņēmumos alga nesasniedza vidējo līmeni, kas aprēķināts pilsētā. Šāda situācija skaidrojama galvenokārt ar to, ka uzņēmumi nodarbināja nepilna darba laika strādniekus, darbos, kur nav nepieciešama īpaša kvalifikācija, kā arī pieņemot darba tirgū piedāvāto darbaspēka kontingentu, kas nav ieinteresēti strādāt pastāvīgu un atbildīgu darbu. Tādā veidā tika nodrošināta minimālā iztika daudziem bez darba esošajiem.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30