2007. gada rezultāti
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas statusā darbojās 37 uzņēmumi. SEZ uzņēmējdarbība statuss tika piešķirts trīs sabiedrībām: „Habia Cable Latvia”, „Hidrolats” un „Baltic Bunkering Company”.
Savukārt Liepājas SEZ komercsabiedrība LSEZ SIA „Plus Process Liepāja” mainīja savu nosaukumu uz „AE Partner” un atteicās no Liepājas SEZ komercsabiedrības statusa.
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību ieguldījumi
LVL
6.9 milj.
Kapitālsabiedrību nefinansu investīcijas no kurām var saņemt tiešo nodokļu atlaides
LVL
111.7 milj.
Kopējais neto apgrozījums 2007. gadā
LVL
54.4 milj.
Eksporta apgrozījums (48.7%) no kopējā neto apgrozījuma
Galvenās Liepājas SEZ kapitālsabiedrību produkcijas eksporta valstis bija Dānija, Zviedrija, Lielbritānija, Vācija, Lietuva un Krievija. No Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām lielākie eksporta apjomi bija:
LSEZ SIA "Laskana"
LSEZ SIA "Baltic Transshipment Center"
LSEZ SIA "IG Latvia"
LSEZ SIA "Balt IG"
LSEZ SIA "Eurosteel"
Darba vietas un vidējās algas
2007. gadā Liepājas SEZ uzņēmumos kopējais darba vietu skaits palielinājās par 344 darba vietām, kas pamatā saistīts ar uzņēmuma „IG Latvia” darba vietu palielināšanos par 308 darbiniekiem.
Vidējo darba vietu skaita pieaugumu devušas šādas kapitālsabiedrības:
LSEZ SIA "IG Latvia"
LSEZ SIA "Caljan Rite-Hite Latvia"
LSEZ SIA "Habia Cable Latvia"
LSEZ SIA "Habia Cable Latvia"
LSEZ SIA "J.J.Stainless"
LSEZ SIA "Baltic Bunkering Company"
LSEZ SIA "Lesjofors Springs LV"
LSEZ SIA "Scan Plast"
LSEZ SIA "Hidrolats"
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal"
LSEZ AS "Liepājas osta LM"
LSEZ SIA "Baltic Timber Industries"
LVL
321.00
Liepājas SEZ kapitālsabiedrību mēneša vidējā bruto darba alga (avots: kapitālsabiedrību dati)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30