“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde piedalās Igaunijas – Latvijas pārrobežu projektā kā viens no sadarbības partneriem. Šī projekta ietvaros paredzēta Liepājas jahtu ostas modernizācija. Sekojošā informācija attiecināma uz projektu un visiem tajā iesaistītajiem partneriem kopumā.
Plānotais projekta realizācijas laiks:
2017. gada 1. jūnijs - 2020. gada 31. maijs
Projekta īstenotājs:
Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris) sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas partneriem: Rīgas plānošanas reģions, Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Estonian Small Harbour Development Center), Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta, SIA “Liepāja Marina”, Pāvilostas ostas pārvalde, SIA “AK Pāvilosta Marina”, SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta), Rojas ostas pārvalde, SIA “Kurland” (Mērsraga osta), Engures ostas pārvalde, Jūrmalas ostas pārvalde, Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā), Skultes ostas pārvalde,Salacgrīvas ostas pārvalde, SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā)), Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala)), SIA “Wetmen” (Jaagupi osta), Tostamaa pašvaldība (Varati osta), SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta), SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala)), SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta), SIA “Port of Montu” (Montu osta)
Projekta mērķis:
izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi
Projekta finansējums:
EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)
Mērķa grupa
Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai.
Projektā iekļautās aktivitātes
1) Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes).
2) Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija.
3) Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem.
4) Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
5) Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas.
6) Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide.
7) Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
8) Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija.
9) Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).
1) Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija).
2) Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā.
3) Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija).
4) Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana.
5) Piekrastes ceļveža sagatavošana.
6) Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
7) Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana.
8) Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos.
9) Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām.
10) 6 informatīvo stendu sagatavošana.
11) Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi).
Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Saites papildus informācijai
Kontaktpersona
Aiga Petkēvica (Kurzemes plānošanas reģions)
Telefona nr.
(+371) 29483674, (+371) 28650278
E-pasts
aiga.petkevica@kurzemesregions.lv
Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas mājaslapa
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30