Elektroenerģijas iegāde 2016
Rezultāti
Publikācijas datums: 16.03.2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka atklāts konkurss „Elektroenerģijas iegāde”, id. Nr. LSEZ2016/1/K, (turpmāk – Konkurss) ir noslēdzies.
Pamatojoties uz pretendentu iesniegto izmaksu tāmi un vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Konkursa nosacījumiem un nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu – Akciju sabiedrībai „Latvenergo”.
Līgumcena EUR 273 422.30 (bez pievienotā vērtības nodokļa).
Iepirkums
Publikācijas datums: 15.02.2016
Liepājas SEZ pārvalde izsludina atklātu konkursu: „Elektoenerģijas iegāde”, identifikācijas Nr. LSEZ2016/4/K.
Identifikācijasnumurs:
LSEZ2016/4/K
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2016. gada 9. martam plkst. 10.00, Liepājas SEZ pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Tehniskā daļā (2.stāvā).
Informācija par konkursu: Konkursa nolikumu var saņemt elektroniski, nosūtot aizpildītu ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastu: maija@lsez.lv, vai papīra formātā Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā daļā (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2016.gada 8.martam no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu
Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona nr.
(+371) 29499197
Faksa nr.
(+371) 63407710
E-pasts
egils@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30