Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi- IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
Rezultāti
Publikācijas datums: 23.03.2015
Paziņojums par izsludinātā iepirkuma „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/2/K, pārtraukšanu:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, reģ. Nr.90000329402, informē, ka Iepirkuma komisija ir nolēmusi pārtraukt izsludināto iepirkumu „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/2/K (turpmāk – Iepirkums), jo 2015.gada 23.martā tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums ar iebildumiem.
Ņemot vērā, ka Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija paredzēts 2015.gada 23.marta plkst. 11.00, līdz ar to nebija iespējams sagatavot, saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, apstiprināt Iepirkuma nolikuma grozījumus un izsludināt tos atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt Iepirkumu.
Iepirkuma priekšmets ir „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi (CPV kodi: 45110000; 45240000).
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Iepirkums
Publikācijas datums: 19.02.2015
„Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/2/K
Identifikācijas numurs
LSEZ2015/2/K
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
līdz 2015. gada 23. marta plkst. 11.00.
Iepirkuma apraksts: Iepirkuma priekšmets ir „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi (CPV kodi: 45110000; 45240000). Iepirkums tiek sadalīts 3 (trīs) lotēs jeb daļās. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par vienu vai vairākām lotēm jeb daļām.
Iepirkums tiek veikts projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” Nr. 3DP/3.3.1.6.0/14/IPIA/VARAM/001 ietvaros.
Jebkurš interesents bez maksas ar konkursa dokumentāciju (latviešu valodā) var iepazīties, kā arī saņemt elektronisko kopiju CD formātā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Personāla un lietvedības daļā (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2015.gada 20.martam no plkst.9.00 līdz 12.00un no13.00līdz 16.00 (23.03.2015. līdz plkst.11.00).
Iepirkuma nolikums un dokumentu paraugi piedāvājuma sagatavošanai pieejami http://www.liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
evita@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30