Elektroenerģijas iegāde 2015
Rezultāti
Publikācijas datums: 05.03.2015
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka atklāts konkurss„Elektroenerģijas iegāde”, id. Nr. LSEZ2015/1/K, (turpmāk – Konkurss) ir noslēdzies.
Pamatojoties uz pretendentu iesniegto izmaksu tāmi un vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Konkursa nosacījumiem un nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu – Akciju sabiedrībai „Latvenergo”.
Līgumcena: EUR 373583,51 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iepirkums
Publikācijas datums: 05.02.2015
Liepājas SEZ pārvalde izsludina atklātu konkursu: „Elektoenerģijas iegāde”, identifikācijas Nr. LSEZ2015/1/K
Identifikācijasnumurs
LSEZ2015/1/K
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
2015. gada 20. februārī plkst. 09.00.
Iepirkuma apraksts: Konkursa nolikumu var saņemt elektroniski, nosūtot aizpildītu ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu uz e-pastu anna@lsez.lv , vai papīra formātā Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā daļā (2.stāvā), Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, katru darba dienu līdz 2015.gada 19.februārim no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00 (20.02.2015. līdz plkst.09.00).
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona nr.
(+371) 29499197
Faksa nr.
(+371) 63407710
E-pasts
egils@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30