Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai
Rezultāti
Publikācijas datums: 18.09.2014
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde informē, ka iepirkums „Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai”, id. Nr.LSEZ2014/11/K”, (turpmāk – Iepirkums) ir noslēdzies.
Pamatojoties uz pretendentu iesniegto izmaksu tāmi un vērtēšanas rezultātiem, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem un nolēma piešķirt tiesības slēgt līgumu – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JŪRAS VĒJŠ”.
Līgumcena EUR 398 321,70 (bez pievienotā vērtības nodokļa).
Iepirkums
Publikācijas datums: 26.08.2014
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina iepirkumu „Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai”, identifikācijas Nr. LSEZ2014/11/K
Identifikācijas numurs
LSEZ2014/11/K
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
2014.gada 10.septembris plkst.11.00.
Iepirkuma apraksts: Iepirkuma nolikums un dokumentu paraugi piedāvājuma sagatavošanai pieejami http://www.liepaja-sez.lv/lv/sez/iepirkumi/ (latviešu valodā).
Pasūtītāja kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes vecākā ekonomiste Evita Pērkone
Telefona nr.
(+371) 63407705
Faksa nr.
(+371) 634 80252
E-pasts
liene@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30