“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” būvobjektiem”
Rezultāti
Publikācijas datums: 30.08.2017
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde paziņo, ka atklātajā iepirkumā „ Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta ” Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/EJZF/K-2 , par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "ALSERVISS PLUSS", reģ. Nr.40003619823, ar piedāvāto līgumcenu par iepirkuma EUR 93 000.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 22.08.2017
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1;
2.
Piestātņu pases;
3.
Zemūdens apsekošana.
Iepirkums
Publikācijas datums: 11.08.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
LSEZ2017/EJZF/K-2
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvobjektiem
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017.gada 29.augusts plkst.10.00
Iepirkumā paredzētie un izpildāmie projektēšanas darbi un apjomi norādīti šī nolikuma pielikumā Nr.1, kurš kopā ar tehnisko dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr.9) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un projektēšanas darbu izpildei.
Iepirkums sadalīts 4 (četrās) iepirkuma daļās:
Iepirkuma daļas numurs:
Iepirkuma daļas nosaukums
1:
Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātņu Nr. 71 un Nr. 72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2. kārta”)”
2:
Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātnes Nr. 83 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2. kārta”)”
3:
Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātņu Nr. 85, Nr. 86 un Nr. 87 atjaunošana (projekts “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta”)”
4:
Būvprojekta izstrāde būvobjektam “Liepājas ostas piestātnes Nr. 88 atjaunošana”
Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visām iepirkuma daļām.
Iepirkuma 1. daļas, 2. daļas un 3. daļas darbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” (projekta iesniegums Nr.17-00-F01123-000003) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.
Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 500 EUR (pieci simti euro) par iepirkumu.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30