Atklāts konkurss "MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā"
Rezultāti
Publikācijas datums: 03.11.2017.
Atklātā konkursa “MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2017/12/K) ietvaros Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija 2017. gada 1. novembra sēdē (Protokols Nr.5), par uzvarētāju atzīta un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “MARIN BUNKER” , reģ. Nr.42103053574, ar piedāvāto zemāko cenu (zemākā procentu likme no Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām) - 80 % no Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 31.08.2017
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1.
Iepirkums
Publikācijas datums: 25.08.2017.
Līguma priekšmets: Pieņemt no kuģa, par kuru tiek iekasēta ostas sanitārā maksa, vienas vizītes laikā Liepājas ostā līdz 10m3 MARPOL I un MAPOL IV atkritumus (turpmāk – atkritumi) un nogādāt tos uz Liepājas ostas attīrīšanas iekārtām atbilstoši Liepājas ostas noteikumiem, Pasūtītāja noteiktai kārtībai, Liepājas ostas atkritumu apsaimniekošanas plānam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu prasībām un rekomendācijām, šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām.
Iepirkuma veids:
atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
Statuss:
Izsludināts
Identifikācijas numurs:
Nr.LSEZ2017/12/K.
Piedāvājuma izvēles kritērijs:
zemākā cena (zemākā procentu likme no Pasūtītāja aprēķinātajām ostas sanitārajām maksām).
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2017.gada 02.oktobrim plkst.10.00
Pakalpojuma sniegšanas vieta – Liepājas ostas piestātnes (nolikuma pielikumu Nr.1).
Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši sākot no 2018.gada 1.janvāra.
Ieinteresētajiem piegādātajiem, sagatavojot savus piedāvājumus ir obligāti jāveic Liepājas ostas piestātņu apskate, kurās paredzēts sniegt Pakalpojumu. Par Pakalpojuma sniegšanas vietu apskati Ieinteresētais piegādātājs saņems sertifikātu (pielikums Nr.6), kas apliecinās, ka Ieinteresētais piegādātājs ir iepazinies un apsekojis Pakalpojuma sniegšanas vietas. Ieinteresētajam piegādātājam par Pakalpojuma sniegšanas vietu apskates laiku jāvienojas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītāju Kasparu Poņemecki tālrunis (+371) 26141920 vai elektroniski e-pasts: kaspars@lsez.lv.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30