“Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/17ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 27.02.2018.
Iepirkumu komisija nolēma veikt grozījumus, kas varētu mainīt pretendentu loku, kā rezultātā tiek pārtraukta atklāta iepirkuma „ Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi” ID. Nr. LSEZ2018/17ES/K procedūra un tiek izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 23.02.2018.
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 21.02.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 09.02.2018.
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 14.marts plkst. 10.00
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas piestātnes Nr.1 nojaukšanas un kuģu kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un normatīvo aktu prasībām.
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Būvprojekta izstrāde tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614, (+371) 63422394
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30