“Autotransporta ceļa pārbūves posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/24ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 29.05.2018
Iepirkuma komisija, ņemot vērā iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “Autotransporta ceļa pārbūves posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei būvuzraudzība” identifikācijas Nr.LSEZ2018/24ES/K uzvarētāju 2018.gada 28.maijā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija”, reģ. Nr.40003660242, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par autotransporta ceļa pārbūves posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei būvuzraudzību – EUR 31 000.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma grozījumi
Publikācijas datums: 17.04.2018.
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 11.04.2018.
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 3. maijs plkst. 10.00
Iepirkuma veids:
atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Iepirkuma priekšmets:
Autotransporta ceļa pārbūves posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona nr.
(+371) 26106614
E-pasts
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30