Atklāts konkurss “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/26ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 20.06.2018
Atklātajā iepirkumā “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/26ES/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt Pilnsabiedrība “LNK Industries Group”, reģ. Nr. 40103554364, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošanu – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi – EUR 8992375.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 05.06.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 8
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 29.05.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 7 pielikums
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 22.05.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
3.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 6 (tiek pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 11.jūnijam plkst.10.00)
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 18.05.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 16.05.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1 pielikums
Iepirkums
Publikācijas datums: 24.04.2018
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – Likums) 44.pantu un Likuma pārejas noteikumu 4.punktu pasūtītājiem tām iepirkuma procedūrām, kuras uzsāktas ar 2017. gada 1. oktobri un kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 443 000 euro precēm un pakalpojumiem, no 5 548 000 euro būvdarbiem), jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.
Līdz ar to visa aktuālā informācija par atklāta konkursa “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – Liepājas ostas hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/26ES/K) procedūru, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem pieejama pasūtītāja tīmekļa vietnē: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi un e-konkursu apakšsistēmā vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/10807 .
Lai piegādātājs iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
Apmācību video pasūtītājiem, lai reģistrētos Elektronisko iepirkumu sistēmā : http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem.
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
E-pasts:
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30