Iepirkums “Naftas-atkritumu savācēja „Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa”” (identifikācijas Nr. LSEZ2018/21/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 31.05.2018
Atklātajā iepirkumā “Naftas-atkritumu savācēja „Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/21/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “VARMAA”, reģ. Nr. 40003382745, ar piedāvāto kopējo līgumcena par Naftas-atkritumu savācēja „Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa – EUR 25 900.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iepirkums
Publikācijas datums: 02.05.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 23.maijs plkst.10.00
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas).
Iepirkuma priekšmets:
Naftas-atkritumu savācēja „Pērkone” dzinēja ar reduktoru nomaiņa. Darba apjomi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
Līguma izpildes laiks, vieta, informācija par objekta apskati
1.
Darbu veikšanas termiņš: 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no dzinēja piegādes un darbu saskaņošanas Latvijas Jūras administrācijā.
2.
Darbu izpildes vieta: Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes darbnīcas Atslēdznieku ielā 23a, Liepāja.
3.
Objekta apskate: iepriekš piesakoties pa tālruni (+371) 26415897 darba dienās no plkst. 8.00-12.00. un no plkst. 12.30 līdz 16.30
Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos:
Liepājas SEZ pārvaldes flotes tehniskās uzraudzības mehāniķis Zigmunds Smirnovs
Telefona Nr.:
+371 26415897
Fakss:
+371 63481451
E-pasts:
zigmunds@lsez.lv
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
E-pasts:
kristine.alpena@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30