Atklāts konkurss “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/28ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 23.08.2018
Atklātajā konkursā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/28ES/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, SIA “Fima”, reģ. Nr. 40003880486, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2.etaps”– EUR 2 495 646.21, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 30.07.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 5
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 20.07.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 4
Iepirkuma grozījumi un skaidrojumi
Publikācijas datums: 17.07.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 3
3.
Nolikuma grozījumi Nr. 2
Iepirkuma grozījumi un skaidrojumi
Publikācijas datums: 10.07.2018
1.
Nolikuma grozījumi Nr. 1 (tiek pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 2018.gada 17.augustam, plkst. 10:00)
2.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1
Iepirkums
Publikācijas datums: 22.06.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018.gada 23.jūlijam plkst.10:00
Piedāvājuma nodrošinājums:
10000 EUR (desmit tūkstoši euro)
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves 2.etaps un atjaunošana saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām
Būvniecības darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Pasūtītāja Iepirkumu speciālista kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja Iepirkumu speciālists uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
Būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku iepriekš saskaņot ar
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieku Egilu Sveili
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30