Par lokālo tīklu, tehniskās apsardzes un personu piekļuves kontroles sistēmas uzturēšanu un caurlaižu biroja darbības nodrošināšanu (Identifikācijas Nr. LSEZ/31/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 13.09.2018
Atklātajā konkursā “Par lokālo tīklu, tehniskās apsardzes un personu piekļuves kontroles sistēmas uzturēšanu un caurlaižu biroja darbības nodrošināšanu”, ID Nr. LSEZ/31/K, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt”, SIA “Zibenszeļļi”, reģ. Nr. 42103039994, ar piedāvātām kopējām viena mēneša pakalpojuma izmaksām 4520.21 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.08.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 5. septembris plkst. 10.00
Iepirkuma veids:
Atklāts iepirkums saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Vadlīnijas)
Iepirkuma priekšmets:
Lokālo tīklu, tehniskās apsardzes un personu kontroles sistēmas uzturēšanu un caurlaižu biroja darbības nodrošināšana
Pakalpojuma sniegšanas laiks - No 2018. gada 10. septembra līdz 2021. gada 31. augustam.
Kontaktpersona
Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis
Telefona Nr.:
(+371) 26141920
E-pasts:
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30