Atklāts konkurss “Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība” (identifikācijas Nr.LSEZ2018/31ES/K)
Iepirkuma rezultāti
Publikācijas datums: 12.02.2019
Iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras “ Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība ” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/31ES/K) uzvarētāju 2019.gada 11.februārī atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “ ISLIENA V ”, reģ. Nr.50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu – EUR 81 400.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana
Publikācijas datums: 11.12.2018
Piedāvājumi ir iesniegti. Notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 22.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 2, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 11.decembrim plkst. 10.00
Iepirkuma skaidrojumi
Publikācijas datums: 15.11.2018
1.
Nolikuma skaidrojumi Nr. 1, piedavājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018. gada 29. novembrim plkst. 10.00
Iepirkums
Publikācijas datums: 15.10.2018
Statuss:
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
2018. gada 22. novembris plkst. 10.00
Piedāvājuma nodrošinājums:
1000 EUR (viens tūkstotis euro)
Iepirkuma priekšmets:
Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūves un atjaunošanas būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām
Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 22.novembrim plkst.10:00 Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, Iepirkumu speciālista kabinetā, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu, Iepirkumu speciālists uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
Kontaktpersona par būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku
iepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona Nr.:
(+371) 63422008
Mob. tālrunis:
(+371) 29499197
E-pasts:
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.:
(+371) 26106614
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30