Atklāts konkurss “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/33ES/K).
Iepirkums
Publikācijas datums: 16.01.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 21.februāris, plkst.10.00
Piedāvājuma nodrošinājums
800 EUR (astoņi simti euro)
Iepirkuma priekšmets
Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība saskaņā ar šīs iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Kontaktpersona par būvobjekta atrašanās vietu un apskates laiku
Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskā direktora vietnieks Egils Sveilis
Telefona Nr.: (+371) 63422008
Mob. tālrunis: (+371) 29499197
E-pasts: egils@lsez.lv
Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju
Liepājas SEZ pārvaldes Iepirkumu speciālists Kristīne Alpēna
Telefona Nr.: (+371) 26106614
E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv
Lēmums
Atklātajā konkursā “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2018/33ES/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt, SIA “ISLIENA V”,reģ.Nr. 50002043631, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Būvobjekta “Liepājas ostas Karostas molu atjaunošana un pasākumi ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei” būvuzraudzība”– EUR 48000.00, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30