Atklāts konkurss “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” Id. Nr.LSEZ2019/36/K
Iepirkums
Publikācijas datums: 06.02.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 26.februāris, 10:00
Piedāvājuma nodrošinājums
1000 EUR (viens tūkstotis euro)
Iepirkuma priekšmets
Marķētas dīzeļdegvielas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā esošiem kuģiem saskaņā ar šī iepirkuma procedūras dokumentu un normatīvo aktu prasībām.
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3.stāva Sēžu zālē. Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta.
Lēmums:
Pamatojoties uz pretendenta iesniegto Finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisijas izvēlējās piedāvājumu atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātā atklātā konkursa Nr.LSEZ2019/36/K “ Marķētās dīzeļdegvielas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes kuģiem” nosacījumiem un nolēma piešķirt slēgt līgumu – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību V.Biļuka komercfirma “Evija”, reģ.Nr. 42103006654, par marķētās dīzeļdegvielas iegādi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem, par zemāko nemainīgo likmi EUR 51.00 (piecdesmit viens euro un 00 centi) par 1(vienu) tonnu marķēto dīzeļdegvielu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30