Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: LSEZ2019/37/K)
Ņemot vērā, ka savu piedāvājumu Iepirkumam iesniedza tikai viens pretendents un piedāvātā elektroenerģijas cena ir vairāk, kā 30 % augstāka nekā iepriekšējā gadā par tādu pašu apjomu, netika nodrošināta pietiekama konkurence, lai pārliecinātos par patieso elektroenerģijas tirgus cenu, Komisija nolemj pamatojoties uz nolikuma 9.23.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums” pārtraukt iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LSEZ2019/37/K).
Iepirkums
11.02.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 4.marts plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.
Piedāvājuma nodrošinājums
1000 EUR (viens tūkstotis euro)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30