Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs:LSEZ2019/40/K)
Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – viszemākā līgumcena, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – cena. Komisija nolemj, ka Atklātajā konkursā “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/40/K), par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “AJ Power”, reģ.Nr. 40103780693, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām” – EUR 283 436.04, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Iepirkums
11.04.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 7.maijs plkst.10.00
Iepirkuma priekšmets
Elektroenerģijas iegāde Liepājas SEZ pārvaldes vajadzībām, kas izpildāma saskaņā ar šī nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām (turpmāk– Nolikums). Iepirkuma priekšmets neietver elektroenerģijas transportēšanu (piegādi) – pārvadi un sadali.
Konkursa iepirkuma priekšmeta nomenklatūras (CPV) kods - 09310000-5.
 
Piedāvājuma nodrošinājums
1000 EUR (viens tūkstotis euro)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30