Atklāta konkursa “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.LSEZ2019/38/K)

Iepirkuma komisija, ņemot vērā to, ka iesniegto piedāvājumu līgumcenas ievērojami pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas, pamatojoties uz nolikuma 11.14.punktu “Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums”, sakarā ar nepietiekamu finansējumu, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. Nr. LSEZ2019/38/K).

Iepirkums
18.04.2019
Statuss
Izsludināts
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
2019.gada 5.jūnijs plkst.10.00
 
Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, 3.stāva Sēžu zālē. Piedāvājumu atvēršana sanāksme ir atklāta.
Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets: remonta padziļināšanas darbi (dziļumu uzturēšana) Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšana no 2019.gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31.maijam (ar iespēju pagarināt līgumu līdz 1 (vienam) gadam) atbilstoši Tehniskai specifikācijai  (1.pielikums).

 
Piedāvājuma nodrošinājums
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro)
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30